หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ / จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ / จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login