หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างโครงการสร้างแบรนด์ประเทศในด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) แบบครบวงจร ปี ๒๕๖๗

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างโครงการสร้างแบรนด์ประเทศในด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) แบบครบวงจร ปี ๒๕๖๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login