หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion)

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login