หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดฮ่องกง ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินค้าอุตสาหกรรม

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดฮ่องกง ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินค้าอุตสาหกรรม

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login