หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) ภายใต้โรงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ (Local Expertise) ภายใต้โรงการ Business Support Center ภูมิภาคจีน ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login