หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่าโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารปี ๒๕๖๗

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เช่าโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารปี ๒๕๖๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login