หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการผลักดัน Soft Power ด้วยมวยไทยสู่เวทีสากล (Muay Thai Global Power)

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการผลักดัน Soft Power ด้วยมวยไทยสู่เวทีสากล (Muay Thai Global Power)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login