หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และระบบลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และระบบลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login