หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสาร ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสาร ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login