หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการบริการการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการบริการการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login