หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ DITP Call Center ๑๑๖๙ เว็บไซต์และระบบอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ DITP Call Center ๑๑๖๙ เว็บไซต์และระบบอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login