หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ้ออะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว-ดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P๓๗๕dw ของกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซิ้ออะไหล่ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว-ดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P๓๗๕dw ของกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login