หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login