หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าภูมิภาคเอเชียใต้เยือนไทย ภายใต้โครงการผลักดันและส่งเสริมการค้าในตลาดเอเชียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าภูมิภาคเอเชียใต้เยือนไทย ภายใต้โครงการผลักดันและส่งเสริมการค้าในตลาดเอเชียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login