หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login