หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อสื่อในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์กรมฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศกิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกิจกรรมจัดซื้อสื่อในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์กรมฯ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศกิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login