หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการและการกระจายความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการและการกระจายความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login