หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TOPTHAI & Cross-Border e-Commerce ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า e-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ปี ๒๕๖๗

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TOPTHAI & Cross-Border e-Commerce ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า e-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ปี ๒๕๖๗

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login