หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ ผ่านช่องทาง LINE Official (DITP) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศกิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ ผ่านช่องทาง LINE Official (DITP) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมฯ ด้านการค้าระหว่างประเทศกิจกรรมและบริการต่างๆ ของกรมฯ (Corporate Image) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login