หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการจัดแผนผังแม่บทงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๗ (Bangkok Gems and Jewelry Fair 2024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการจัดแผนผังแม่บทงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๗ (Bangkok Gems and Jewelry Fair 2024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login