หน้าแรกTrade insight > ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสการค้าด้วยการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching) ภายใต้โครงการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสการค้าด้วยการเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching) ภายใต้โครงการจัดจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login