หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > บังกลาเทศรับข้อเสนอเงินกู้จำนวน 395 ล้านยูโรจากสหภาพยุโรปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก

บังกลาเทศรับข้อเสนอเงินกู้จำนวน 395 ล้านยูโรจากสหภาพยุโรปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login