หน้าแรกTrade insight > บริษัทพลังงานลิทัวเนียจับมือค้าปลีกรายใหญ่โปแลนด์ตั้งเป้า Net-Zero

บริษัทพลังงานลิทัวเนียจับมือค้าปลีกรายใหญ่โปแลนด์ตั้งเป้า Net-Zero

Zabka เครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ของโปแลนด์ลงนามสัญญา Power Purchase Agreement (PPA) ระยะยาว 10 ปี กับบริษัทพลังงาน Modus Asset Management จากประเทศลิทัวเนีย เพื่อให้บริการพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 กิกะวัตต์ต่อปี สำหรับร้านค้าปลีกของ Zabka กว่า 9,000 แห่งทั่วประเทศโปแลนด์ ทั้งนี้ Zabka ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25 ทุกร้านค้าปลีกภายในปี 2569 และมุ่งสู่การเป็นร้านค้าปลีก Net-Zero โดยจะเปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนสำหรับร้านค้าทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.

1. บริษัท Zabka Polska sp. z o.o. ถือเป็นเครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ของโปแลนด์ มีร้านค้าปลีกในรูปแบบ Convenience Store ในโปแลนด์ประมาณ 9,000 แห่ง โดย Zabka ได้ประกาศตัวเป็นร้านค้าปลีก Net-Zero โดยจะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนกับร้านค้าทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 10 รวมถึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในตลาดค้าปลีกโปแลนด์ อาทิ ร้านค้าแบบบริการตัวเองโดยไม่มีพนักงานซึ่งลูกค้าจะเลือกสินค้า แสกนสินค้าเพื่อชำระเงินที่ตู้บริการด้านหน้าร้าน และระบบ Automation สำหรับโกดังสินค้าที่มีการใช้หุ่นยนต์และระบบ AI ในการบริหารจัดการการจัดส่งและกระจายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกในเครือ Zabka เป็นต้น

2. บริษัท Modus Asset Management ถือเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดรายใหญ่ของกลุ่มประเทศบอลติก โดยปัจจุบันมีแห่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 แห่งในลิทัวเนียและโปแลนด์ มีกำลังการผลิตประมาณ 195 เมกกะวัตต์ และตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตเป็น 600 เมกกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยการขยายตลาดเข้าสู่โปแลนด์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ที่มา :

The Baltic Times

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login