หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > บริษัทที่ไม่นำส่งรายได้จากการส่งออก จะถูกดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัทที่ไม่นำส่งรายได้จากการส่งออก จะถูกดำเนินคดี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

เมียนมาจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทที่ไม่นำรายได้จากการส่งออกเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตามประกาศของกระทรวงการค้าแห่งเมียนมาลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

รายได้จากการส่งออกจะต้องฝากภายใน 45 วันสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย และภายใน 90 วันสำหรับประเทศอื่น ๆ นอกเอเชีย

ผู้ส่งออกจะต้องฝากเงินรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารของตน หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามประกาศของธนาคารกลางแห่งเมียนมา 27/2022

กรมการค้าเมียนมา แจ้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ให้ผู้ส่งออกว่า จะต้องฝากรายได้เงินจากการส่งออกภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีบริษัทที่ไม่ทำตาม จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายภายใต้กฎหมายว่าการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรมการค้าเมียนมาได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ในด้านของการฝากรายได้จากการส่งออก ผู้ส่งออกสามารถติดต่อฝ่ายบริหารเงินตราต่างประเทศได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 067 3418754 และฝ่ายการค้าทางเบอร์โทรศัพท์ 067 3408258 และ 067 3408281

เมื่อบริษัทไม่สามารถฝากรายได้จากการส่งออกตามข้อกำหนดของธนาคารกลางเมียนมา บริษัทจะถูกส่งรายชื่อไปยังกระทรวงพาณิชย์เมียนมา และแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (ธนาคาร) เพื่อทราบเกี่ยวกับรายชื่อ กรมการค้าเมียนมาจะแจ้งรายชื่อบริษัทดังกล่าวให้สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา (UMFCCI) ได้ทราบต่อไป เพื่อให้สามารถฝากเงินได้อีกครั้ง นอกจากนี้ กรมการค้าเมียนมาจะระงับการลงทะเบียนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเป็นเวลาสองสัปดาห์หลังจากการแจ้งรายชื่อบริษัทให้ทราบ หากบริษัทไม่นำรายได้จากการส่งออกไปฝาก เมื่อธนาคารกลางเมียนมาแจ้งให้กรมการค้าทราบ และเมื่อบริษัทฝากรายได้จากการส่งออก จึงจะบริษัทสามารถเรียกคืนการจดทะเบียนการส่งออก/นำเข้าได้

บริษัทที่ยังไม่ฝากเงินรายได้จากการส่งออก ถูกระงับการจดทะเบียนและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายภายใต้มาตรา 42 ของกฎหมายว่าการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กรมการค้าได้แจ้งให้ผู้ส่งออกทราบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงหลักเกณฑ์บังคับในการฝากรายได้จากการส่งออกภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประกาศของกระทรวงการค้าที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login