หน้าแรกTrade insightถั่วเหลือง > บราซิลใช้ประโยชน์จากภัยแล้งเพื่อเป็นผู้นำการส่งออกธัญพืชไปอาร์เจนตินาอีกครั้ง

บราซิลใช้ประโยชน์จากภัยแล้งเพื่อเป็นผู้นำการส่งออกธัญพืชไปอาร์เจนตินาอีกครั้ง

แม้อาร์เจนตินาจะใช้มาตรการจํากัดในการนําเข้าท่ามกลางกระแสการขาดแคลนเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจที่ถดถอยลงของอาร์เจนตินา บราซิลได้ดำเนินการในสถานการณ์ทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศของประเทศ เพื่อนบ้านโดยเพิ่มการส่งออกและปรับให้บราซิลในฐานะผู้นําในการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังพันธมิตร Mercosur
โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การส่งออกของบราซิลไปยังอาร์เจนตินามีมูลค่ารวม 9.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.4% ในปีนี้จนถึงเดือนมิถุนายนในช่วงเดือนเดียวกันของปี 2022 ในขณะที่ ในช่วงเวลาเดียวกันการส่งออกทั่วโลก ไปยังอาร์เจนตินาลดลง 8.5% และยอดขายของจีนลดลง 23.3% มูลค่าที่บราซิลขายให้กับเพื่อนบ้านนั้นสูงกว่ามูลค่า
ที่จีนส่งออก 6.6 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ถึง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เมื่อยอดขาย ของจีนไปยังอาร์เจนตินาสูงกว่าการส่งออกของบราซิลถึง 8% ข้อมูลมาจาก Indec ซึ่งเป็นสถาบันสถิติที่เชื่อมโยงกับ รัฐบาลอาร์เจนตินา

บราซิลมีการส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากอาร์เจนตินามีภัยแล้งซึ่งกระทบการเพาะปลูกและทําให้ลดลงเกือบ 50% ในการปลูกถั่วเหลืองของประเทศอาร์เจนตินาส่งผลให้ปริมาณการซื้อถั่วเหลืองของบราซิลขยายตัว
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมการพัฒนาการค้าและบริการ (MDIC) แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือน มกราคมถึงกรกฎาคม 2566 บราซิลขายถั่วเหลืองมูลค่า 1.77 พันล้านดอลลาร์ให้กับอาร์เจนตินา ทําให้สินค้า
โภคภัณฑ์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการผลิตภัณฑ์ของบราซิลที่ขายให้กับเพื่อนบ้านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มูลค่าของถั่วเหลืองที่ส่งออกในปีนี้มากกว่าสิบเท่าของการส่งออกถั่วเหลือง ไปยังอาร์เจนตินา 142.78 ล้านดอลลาร์
การส่งออกธัญพืชคิดเป็น 16% ของยอดการส่งออกของบราซิลไปยังอาร์เจนตินา ในขณะที่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีส่วนแบ่งเพียง 8.9% ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่เท่ากันของชิ้นส่วนรถยนต์ และส่วนประกอบ ด้วยการเพิ่มขึ้นนี้อาร์เจนตินาถูกจัดอันดับเพิ่มขึ้นในประเทศที่ซื้อถั่วเหลืองบราซิล แม้ว่าจะไม่สามารถเทียบ
ได้กับธัญพืชมูลค่า 26.49 พันล้านดอลลาร์ที่จีนนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมศกนี้ แต่การนําเข้าถั่วเหลือง
ที่เพิ่มขึ้นทําให้อาร์เจนตินาอยู่ในอันดับที่ 2 จากอันดับที่ 21 ซึ่งเป็นลำดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
เนื่องจากภัยแล้งทำให้สูญเสียการเก็บเกี่ยวและมีการลงนามในสัญญาสําหรับการขายน้ำมันถั่วเหลือง
และอาหาร อาร์เจนตินาจึงใช้ธัญพืชที่นําเข้าจากบราซิลเป็นวัตถุดิบเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา Livio Ribeiro การนําเข้าทําโดยโรงงานแปรรูปของอาร์เจนตินาซึ่งส่วนต่างการกลั่นถั่วเหลืองนั้นคุ้มค่ากับค่าปรับและผลกระทบอื่น ๆ ของการผิดสัญญา ความคาดหวังคือ สภาพภูมิอากาศจะเอื้ออํานวยมากขึ้นสําหรับพืชถั่วเหลืองที่อาร์เจนตินา จะเก็บเกี่ยวในปีหน้า ภาวะภัยแล้งทำให้ถั่วเหลืองเข้ามาแทนที่สินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออกของบราซิลไปยังอาร์เจนตินา ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและแร่ธาตุหลักคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 5 ที่บราซิลส่งไปยังอาร์เจนตินาในปีนี้ คิดเป็น 23.5% ของรายการที่ถือว่าไม่ได้ผลิต ในช่วงเจ็ดเดือนเดียวกันของปีที่แล้วส่วนแบ่งอยู่ที่ 7.3%
ในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นดาวเด่นของการส่งออกของบราซิลไปยังอาร์เจนตินาเป็นเวลานานได้สร้างรายได้มากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2023 การส่งออก
ยานยนต์มีมูลค่ารวม 983.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนแบ่งของรถยนต์ซึ่งสูงถึง 27.3% ของการส่งออกของบราซิล ไปยังประเทศเพื่อนบ้านลดลงร้อยละ 18.4
สินค้าที่ผลิตขนาดกลางและไฮเทคซึ่งเป็นสินค้าที่รวมถึงรถยนต์ลดลงต่ำกว่า 50% ของการส่งออกรวมของบราซิลไปยังอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นส่วนที่สูญเสียความแข็งแกร่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา กระทบต่อการส่งออกถั่วเหลืองไปยังอาร์เจนตินาในปี 2023 การขายวัตถุดิบมีความสําคัญ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับ
ประเทศ แต่เงื่อนไขทางการตลาดอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งออก
จากมุมมองการค้าของอาร์เจนตินากับบราซิลส่งผลให้ขาดดุล 3.86 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นยอดคงเหลือติดลบที่มากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในทํานองเดียวกันจากมุมมองของอาร์เจนตินาในความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน ส่งผลให้ขาดดุล 3.96 พันล้านดอลลาร์ ดุลการค้าโดยรวมของอาร์เจนตินาแย่ลงในช่วงเวลานี้ จากการเกินดุลการค้า 2.98 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เป็นการขาดดุลการค้า 4.39 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การนำเข้าถั่วเหลืองของอาร์เจนตินามาในช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจของบราซิลซึ่งกําลังเผชิญ
กับวิกฤตร้ายแรงในทุนสํารองเงินตราต่างประเทศ จากการที่อาร์เจนตินาสูญเสียการเก็บเกี่ยวมีผลกระทบรวม 20 พันล้านดอลลาร์ต่อการส่งออกถั่วเหลืองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2023 ทั้งนี้ อนาคตของการค้าของบราซิล
กับเพื่อนบ้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจอาร์เจนตินาที่มีความไม่แน่นอนและผลกระทบของการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา โดยอาร์เจนตินาเป็นผู้ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่อันดับ 3 ของโลกรองจากบราซิล
และสหรัฐอเมริกา พบว่า ผลผลิตถั่วเหลืองหดตัว 43% เป็นจำนวน 25 ล้านเมตริกตันในปี 2022/23 ซึ่งบราซิล
คาดหวังจะส่งออกถั่วเหลืองอีก 2-3 ล้านตัน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นโอกาสทางการค้าของบราซิลในการ
ส่งออกถั่วเหลืองไปอาร์เจนตินาและประเทศในกลุ่ม Mercosur

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

Login