หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > บราซิลลดคาดการณ์การเก็บเกี่ยวธัญพืชท่ามกลางเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง

บราซิลลดคาดการณ์การเก็บเกี่ยวธัญพืชท่ามกลางเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง

จากสภาพอากาศสุดขั้วของบราซิลที่เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอลนีโญทําให้เกิดฝนตกหนักในรัฐตอนใต้ Rio Grande do Sul และความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงในภูมิภาคภาคกลางฝั่งตะวันตกทําให้ องค์กร National Supply Company (Conab) ประกาศการลดประมาณการของการเก็บเกี่ยวข้าวและเส้นใยในปี 2023/24 ปัจจุบันประมาณการอยู่ที่ 312.3 ล้านตัน เมื่อเดือนที่ผ่านมา คาดว่าจะสูงถึง 316.7 ล้านตัน
หากปริมาณที่คาดหวังในขณะนี้ได้รับการยืนยันการเก็บเกี่ยวของบราซิลจะต่ำกว่า 2.4% ของปี 2022/23 โดย ในปีนี้สภาพอากาศเป็นปัจจัยชี้ขาดสําหรับพืชที่อยู่ระหว่างการเติบโตและการพัฒนา เนื่องจากเอลนีโญ
นอกจากนี้ ความล่าช้าในการปลูกถั่วเหลืองก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสําหรับการปลูกข้าวโพดปีที่สอง
ในกรณีของถั่วเหลืองซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจการเกษตรของบราซิล การเก็บเกี่ยวคาดว่า จะให้ผลผลิต 160.2 ล้านตันซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้เมื่อเดือนที่แล้ว 2.2 ล้านตัน แต่ยังคงสูงกว่ารอบก่อนหน้า 3.6%
สภาพอากาศยังคงเป็นปัจจัยที่มีศักยภาพที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงออกดอกและเติมเมล็ด โดยต้องยังคงติดตามการพัฒนาพืชผลเพื่อตรวจสอบผลกระทบของสภาพอากาศ
สำหรับการปลูกข้าวโพดปีแรก เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่การผลิตทําให้การเพาะปลูกล่าช้า สําหรับรอบแรกนี้คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยว 25.3 ล้านตันโดยลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวครั้งก่อน
ในการปลูกข้าวโพดปีที่สอง บราซิลยังคงคาดการณ์ไว้ที่ 91.2 ล้านตัน ในขณะที่ความล่าช้าในการหว่าน
การผลิตข้าวโพดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 118.53 ล้านตันลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า และผลผลิตจะได้ 1 ล้านตันต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนก่อนหน้า

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
สภาพอากาศในภูมิภาคเกษตรกรรมที่สําคัญเป็นปัจจัยสำคัญของปริมาณคาดการณ์ในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองของบราซิลซึ่งจะต่ำกว่าปีที่แล้ว แนวโน้มของผลผลิตเฉลี่ยสําหรับถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชธัญพืชหลัก ของประเทศที่ลดลงทั้งในพื้นที่และผลผลิต อย่างไรก็ดี การปลูกเมล็ดพืชน้ำมันมีสัญญาณที่ดีเพาะปลูกได้ดีในรัฐพารานา มี พื้นที่หว่านแล้วคิดเป็น 20% จะเห็นว่า ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อการเกษตรของบราซิลเริ่มชัดเจน ขึ้นเรื่อย ๆ อุณหภูมิสูงและความแห้งแล้งในภาคกลางตะวันตกและสภาพเปียกชื้น มีปริมาณน้ำฝนที่ตกมากขึ้นในภาคใต้ ทําให้การปลูกถั่วเหลืองล่าช้า บราซิลยังคงมีความกังวลต่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากความล่าช้าในการปลูก เป็นผลให้การคาดการณ์สําหรับการเก็บเกี่ยว ถั่วเหลืองและข้าวโพดของบราซิลลดลง ปัจจัยทางการตลาดหลายประการที่จับตามองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งอาจส่งผลต่อราคาและตลาดใน สหรัฐอเมริกา หากฤดูปลูกถั่วเหลืองของบราซิลยังคงล้าหลังในเดือนธันวาคม 2566 หรือหากเอลนีโญเกิดผลต่อผลผลิตของบราซิลต่อเนื่อง ผู้ผลิตของสหรัฐฯ อาจได้รับประโยชน์จากโอกาสที่ข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐฯ จะสามารถแข่งขันในตลาดส่งออกได้มากขึ้น แม้ว่าความสนใจของจีนในตลาดธัญพืชของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง ในปีที่ผ่านมา แต่การคาดการณ์การเก็บเกี่ยวของบราซิลที่ลดลงอาจทําให้อุปทานของสหรัฐฯ กลับมามีส่วนแบ่ง ในการค้าโลกอีกครั้ง และอาจส่งผลต่อการส่งออกของบราซิลไปยังไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

อ่านข่าวฉบับเต็ม : บราซิลลดคาดการณ์การเก็บเกี่ยวธัญพืชท่ามกลางเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง

Login