หน้าแรกTrade insight > บราซิลบรรลุข้อตกลงการส่งออกไก่กับแอลจีเรียในการผลักดันตลาดฮาลาล

บราซิลบรรลุข้อตกลงการส่งออกไก่กับแอลจีเรียในการผลักดันตลาดฮาลาล

บราซิลได้บรรลุข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ส่งออกไก่ไปยังแอลจีเรีย โดยในข้อตกลงระบุการขยายตัวของสัตว์ปีกบราซิลในตลาดฮาลาลส่วนใหญ่ของชาวมุสลิม บราซิล และประเทศในแอฟริกาเหนือ
การสรุปการเจรจาเพื่อเปิดตลาดแอลจีเรียให้กับไก่บราซิลหลังจากตรวจสอบการรับรองและกําหนด
ข้อกําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไก่และเนื้อหมูของบราซิลยินดีกับข่าวนี้ โดยกล่าวว่า แอลจีเรียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากร 44 ล้านคนจนถึงขณะนี้เป็นตลาดปิดการนําเข้าไก่
ในขณะที่ บราซิลเป็นผู้สงออกสัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนําของไก่ฮาลาล โดยจัดส่งปีละประมาณ 2 ล้านเมตริกตันไปยังโลกอาหรับตามข้อมูลของ ABPA เนื้อสัตว์ฮาลาลมาจากสัตว์ที่ถูกฆ่า
โดยวิธีการเฉพาะที่กําหนดโดยกฎหมายอิสลาม บราซิลจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการเติมเต็มความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ ในแถลงการณ์ บราซิลมีความรู้ที่มั่นคงในการส่งออกเนื้อไก่ฮาลาลและจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแอลจีเรียได้ ทั้งนี้ เมื่อต้นปีนี้ประเทศรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก) เป็นครั้งแรกในนกป่า
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงปลอดจากโรคในทางเทคนิคเนื่องจากไม่มีการตรวจพบในฟาร์มเชิงพาณิชย์
ความเห็นและข้อเสนอแนะ
บราซิลคาดว่าจะยังคงเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดในปี 2023 และ 2024 คาดการณ์ว่าการส่งออก เนื้อไก่จะอยู่ที่ 4.85 ตัน ในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 บราซิล คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 เป็น 5.04 ตัน ซึ่งไม่รวมอุ้งเท้าไก่ การที่บราซิลสามารถเข้าสู่แอลจีเรียซึ่งเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคแอฟริกา ถือเป็นโอกาสทางการค้าใหม่ของบราซิล นอกจากนี้ บราซิลยังสนใจขยายตลาดเอเชีย อาทิ อินโดนีเซีย ไทย และสิงคโปร์ด้วย
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login