หน้าแรกTrade insightเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า > บทบาทของคลองปานามาต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งของโลก

บทบาทของคลองปานามาต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งของโลก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ศึกษาบทบาทของคลองปานามาต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งของโลก อ่านเพิ่มเติม…

ในปี 2566 สถานการณ์ภัยแล้ง ปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติ ได้ส่งผลต่อระดับน้ำในคลองปานามาให้ลดลง โดยภัยแล้งเป็นส่วนหนึ่งของผลพวงปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) อุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่การเพาะปลูกและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการเดินเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลต่อการลดลงของระดับน้ำในทะเลสาบกาตุนที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ผันเข้าคลองปานามา ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี โดยหน่วยงานวิชาการในต่างประเทศได้คาดการณ์ว่า ในปี 2566 ปานามาจะเผชิญกับปรากฏการณ์ El Nino ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี จึงมีการคาดการณ์ว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้สำนักงานบริหารคลองปานามา (The Panama Canal Authority) จำเป็นต้องลดระดับเพดานสูงสุดของอัตรากินน้ำลึกของเรือที่ขนส่งข้ามคลองปานามา และเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางผันแปรสำหรับการใช้น้ำเพื่อการเดินเรือ

ที่มา :

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Login