หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > นายกรัฐมนตรีคาซัคสถานสนับสนุนการส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ EAEU

นายกรัฐมนตรีคาซัคสถานสนับสนุนการส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ EAEU

นายกรัฐมนตรี Alikhan Smailov แห่งคาซัคสถาน เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย  (Eurasian Economic Union: EAEU) ซึ่งประกอบด้วย รัสเซีย เบรารุส อาร์เมเนีย คีร์กีซสถาน และคาซัคสถาน พัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจในระหว่างการประชุมสภาร่วม    ระหว่างรัฐบาลยูเรเซีย (The Eurasian Intergovernmental Council) ณ เมืองบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี Smailov ชี้ว่า EAEU ได้กลายเป็นองค์กรบูรณาการระดับภูมิภาคที่น่าเชื่อถืvในรอบกว่าทศวรรษ โดยปัจจุบัน EAEU มีประชากรเกือบ 190 ล้านคน ตลาดแรงงานมากกว่า 93 ล้านคน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 2.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ การค้าร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก EAEU เพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2565 และมีมูลค่าประมาณ 85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายกรัฐมนตรี Smailov แสดงความมั่นใจว่า EAEU ได้ไขศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ โดยประเทศสมาชิก EAEU จะมีการใช้กลไกใหม่หลายประการในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า รวมถึงตราประทับการเดินเรือ (navigation seals) ซึ่งนายกรัฐมนตรี Smailov ได้กล่าวพร้อมเสนอต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Economic Eurasian Commission: EEC) ว่า การขนส่งสินค้าข้ามเขตแดนทั้งหมดของประเทศสมาชิกจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยควรมีการเสนอแนะ ตราประทับการเดินเรือ (navigation seals) อย่างค่อยเป็นค่อยไปและนุ่มนวล เพื่อธุรกิจในประเทศสมาชิก EAEU

จากข้อมูลของนายกรัฐมนตรี Smailov การผลิต เทคโนโลยี และสถานที่ทำงานใหม่ๆ จะเป็นมาตรการพื้นฐานในการบูรณาการทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี Smailov ยังกล่าวถึงการพัฒนาตลาดทั่วไปสำหรับยาและอุปกรณ์การแพทย์ว่า ประเทศสมาชิก EAEU ควรสร้างสภาพการณ์ต่างๆ สำหรับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง ไม่ใช่มีเพียงนโยบายด้านสุขภาพฉบับเดียว โดยจำเป็นต้องกระตุ้นการพัฒนากำลังการผลิตและสร้างสภาพการณ์ต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งนายกรัฐมนตรี Smailov ขอให้คณะกรรมการ EEC พิจารณาเรื่องนี้ด้วย

EAEU นับเป็นอีกกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย อย่างไรก็ดี ในการรุกตลาด EAEU ของไทย หากไทยสามารถมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย และ EAEU ได้ ก็น่าจะสามารถช่วยสร้างแต้มต่อและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยได้ ในชั้นนี้ คงต้องจับตาดูว่า การจัดทำ Thailand-EAEU FTA จะเป็นไปได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ EAEU จะรุกคืบไปในทิศทางใดต่อไป

Kazakh Prime Minister Advocates to Enhance EAEU Trade, Economic Ties in Bishkek (https://astanatimes.com/2023/10/kazakh-prime-minister-advocates-to-enhance-eaeu-trade-economic-ties-in-bishkek/)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login