หน้าแรกTrade insightธุรกิจบริการอื่นๆ > นายกรัฐมนตรีกัมพูชามีนโยบายเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย

นายกรัฐมนตรีกัมพูชามีนโยบายเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย

 •  นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงการท่องเที่ยว H.E. Mr. Sok Soken และ H.E. Dr. Thong Khon อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดเสียมราฐในช่วงฤดูการท่องเที่ยวประจำปี
 • เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2566 นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้มอบหมายให้ H.E. Mr. Sok Soken และ H.E. Dr. Thong Khon พิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางเพื่อเข้ามายังกัมพูชา ซึ่งในประเด็นนี้ อาจจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวไทยแสดงเพียงบัตรประจำตัวประชาชนไทยในการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กัมพูชาจะต้องการปรับแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย
 • การมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวพิจารณาความเป็นไปได้ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากข้อหารือระหว่างระหว่างนายกรัฐมนตรีฯ และ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทยที่ได้มาเยือนกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้แสดงความประสงค์เบื้องต้นในการที่จะเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชาและจังหวัดภูเก็ตของไทย
 • ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดในช่วงการแพร่ระบาดของ
  โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่ายังไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวก็ตาม  ซึ่งโดยปกติ ฤดูการท่องเที่ยวฯ จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี
 • ด้านนาย Thuon Sinan  ประธาน Pacific Asia Travel Association (PATA) ได้เสนอแนะให้รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ในประเทศเป็นอันดับแรก และสนับสนุนการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลพิจารณาการขยายอายุวีซ่า On Arrival ให้แก่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีระยะเวลาเพียง 15 วัน และให้สถานเอกอัครราชทูตของกัมพูชาทุกแห่งเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่แหล่งการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยกัมพูชาอาจพิจารณาใช้มาตรการกระตุ้นการเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับไทย เช่น การมี
  วีซ่าพำนักระยะยาวให้กับชาวต่างชาติ เป็นต้น

ข้อมูลที่น่าสนใจจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา

 1. กัมพูชามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประเทศ 3.5 ล้านคน ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 250.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือเท่ากับร้อยละ 80 ของจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเกิดโรคระบาดฯ
 2.  กัมพูชามีแคมเปญ Visit Cambodia 2023” ซึ่งคาดว่าจะทำให้กัมพูชามีนักท่องเที่ยว ต่างชาติประมาณ 5 ล้านคนในปีนี้ และ 8 ล้านคนในปี 2571

โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

 1. การท่องเที่ยวของกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสของภาคเอกชนไทยที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริษัททัวร์และโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา
  ซึ่งมีชายแดนติดกับไทย โดยอาจพิจารณาเข้ามาสำรวจลู่ทางการลงทุนในกัมพูชาก่อนที่จะลงทุน
 2. ผู้ประกอบการไทยควรติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถปรับกลยุทธ์ได้ทัน
  ถ่วงทีหากทั้ง 2 ประเทศมีนโยบายที่ชัดเจนและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในอนาคต

———————————————-

ที่มา: Phnom Penh Posts

 ตุลาคม 2566

Login