หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > นักวิเคราะห์เตือนการผลิตเช็กลดต่อเนื่อง เหตุจาก supply chain

นักวิเคราะห์เตือนการผลิตเช็กลดต่อเนื่อง เหตุจาก supply chain

 การผลิตของอุตสาหรรมต่าง ๆ ในสาธารณรัฐเช็ก ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก พบว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าลดลงประมาณร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบเป็นรายปี  แต่ถ้าเทียบรายเดือนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4

นักวิเคราะห์ได้ออกมาชี้ให้เห็นว่า ปัญหา supply chain ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเกิดน้ำท่วมในสโลวีเนียเมื่อเดือนสิงหาคม ได้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่ออุตสาหกรรมการผลิต ของเช็ก กล่าวคือทำให้การผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดลงในเดือนกันยายน  นักวิเคราะห์จากสมาคมธนาคารเช็ก นายเซดเลอร์ระบุว่า แม้ว่าเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การผลิตลดลง เกิดจากปัญหาการลดการผลิตพลังงานและอากาศที่อุ่นขึ้น  แต่ข้อเท็จจริงคือทุกอุตสาหกรรมการผลิตปรับลดการผลิตลง

นายเมเตก้า จากสำนักงานสถิติแห่งชาติสาธารณรัฐเช็กระบุว่า การลดการผลิตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากปัญหาในเรื่อง supply ไฟฟ้า แก๊ส เครื่องปรับอากาศ ระบบไอน้ำ เครื่องจักรและอุปกรณ์  กล่าวคือ อุตสาหกรรมทั้งหมดกำลังเผชิญกับปัญหาการลดการผลิต  ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก ระบุว่าผลของการลดการผลิตพลังงาน ทำให้ความต้องการในการก่อสร้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับการก่อสร้าง

สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมเมื่อเทียบเป็นรายปีพบว่า ปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยาพื้นฐาน เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย  นอกจากนี้สำนักงานสถิติฯ ยังระบุด้วยว่า จากการสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่พบว่า คำสั่งซื้อสินค้าใหม่จากต่างประเทศ ลดลงประมาณร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบรายปี  และคำสั่งซื้อใหม่จากในประเทศลดลงร้อยละ 12.2  และการปรับลดคำสั่งซื้อที่สูงที่สุดคือในกลุ่มการผลิตคอมพิวเตอร์  อิเลคทรอนิกส์ และ optical product  โลหะ  เครื่องจักรและอุปกรณ์   ส่วนคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นมีเพียง ผลิตภัณฑ์ยา และการเพิ่มการผลิตยานยนต์  รถเทลเลอร์ และกึ่งเทลเลอร์

ข้อเสนอแนะ/แนวโน้ม/โอกาส/แนวทาง

สำหรับสาธารณรัฐเช็กแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากสาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม  โดยสถานการณ์การผลิตอุตสาหกรรมของเช็กกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของดีมานด์จากต่างประเทศ  ขณะเดียวกันดีมานด์ภายในประเทศก็ปรับลดลงอย่างมาก  ทั้งนี้ หากอุตสาหกรรมการผลิตของเช็กมีการปรับลดการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัจจัยลบเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยลบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ภาวะสงคราม ความไม่แน่นอนของการค้าโลก  การลดการผลิตอันเนื่องมาจากปัญหา supply chain โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการลดการผลิตพลังงาน จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตของเช็ก เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตของเช็กส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน/ส่วนประกอบ semi-conduct  คอมพิวเตอร์  อิเลคทรอนิกส์ โลหะ และ optical product ควรเตรียมแผนการผลิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์สำหรับสินค้าในกลุ่มนี้  การกำหนดปริมาณการผลิต การบริหารจัดการด้านการส่งมอบสินค้า ให้พร้อมสำหรับทุกคำสั่งซื้อที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวน เช่นในช่วงที่มีดีมานด์ลดลง แต่ช่วงถัดมาอาจมีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การบริหารจัดการด้านผลิตและด้านโลจิสติกส์ การส่งมอบของให้กับลูกค้า และการบริการหลังการขาย จึงมีความสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนเตรียมพร้อมท่ามกลางความไม่แน่นอนของดีมานด์ด้านสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในขณะนี้

***************************************

 Prague Morning.cz

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก
ข่าว 6 – 10 พ.ย. 66

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login