หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว

นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว

ธนาคารแห่งสปป. ลาวได้ออกมติเกี่ยวกับการควบคุมเงินตราต่างประเทศซึ่งกำหนดให้นักลงทุนต่างประเทศต้องเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะในประเทศลาวเพื่อดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของตน การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพบว่า กระแสการลงทุนจากต่างประเทศที่บันทึกไว้ในระบบธนาคารนั้นต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่ตกลงกันไว้มาก การเคลื่อนไหวโดยธนาคารกลางเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าสกุลเงินต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารมากขึ้น และใช้เพื่อแก้ไขการขาดแคลนในดุลการชำระเงินโดยรวม โดยเชื่อว่าการรักษาเสถียรภาพของมูลค่ากีบจะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของประเทศ ความทุกข์ยาก

 

ทั้งนี้ มติดังกล่าวซึ่งลงนามโดย ดร.บุญเหลือ สินไชวรวงษ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว ระบุว่า นักลงทุนต่างชาติจะต้องเปิดบัญชีธนาคารในสกุลเงินกีบลาวและสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศลาว ภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือได้รับอนุมัติข้อเสนอการลงทุนแล้ว การตัดสินใจระบุว่า ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยนักลงทุนจะต้องดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าว รวมถึงการโอนเงินลงทุนไปยังประเทศลาว การโอนกำไร และการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัทที่ได้รับอนุมัติไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระหนี้ เงินปันผล และเงินเดือน/ค่าจ้าง จะต้องแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นกีบผ่านธนาคารพาณิชย์ และเก็บเอกสารการเปลี่ยนเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ

 

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนต่างประเทศจะต้องโอนเงินลงทุนทั้งหมดเข้าประเทศลาวตามจำนวนที่กำหนดในการอนุมัติการลงทุน/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หากการโอนเงินลงทุนเข้าประเทศลาวเป็นแบบอุปกรณ์หรือสินค้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องห้ามนักลงทุนต่างชาติทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่เปิดไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศลาวผู้ลงทุนต่างประเทศไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเงินผ่านบุคคล/นิติบุคคล ยกเว้นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ ได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับใหม่ กำหนดให้ภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าไม่จำเป็น 18 รายการใน 6 หมวดหมู่ ตั้งแต่รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ไปจนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มอื่นๆ ยาสูบ และเครื่องเล่นเกม อาทิ ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากรถ SUV ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และยานพาหนะที่มีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 4,000 cc ขึ้นไปถึง 5,000 cc จะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นจาก 92 % เป็น 200 % ภาษีสรรพสามิตเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 5 จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 % จากอัตราเดิมที่ 60 % โดยมาตรการเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้รัฐบาลลดจำนวนสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังพยายามอย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริมการส่งออกและรับประกันว่าสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับจากการส่งออกจะเข้าสู่ลาวผ่านระบบธนาคารมากขึ้น

*************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

อ่านข่าวฉบับเต็ม : นักลงทุนต่างชาติจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว

Login