หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > นักท่องเที่ยวไทยเยือนยูนนานเพิ่มขึ้นกว่า 2000% หลังฟรีวีซ่า สคต.คุนหมิง

นักท่องเที่ยวไทยเยือนยูนนานเพิ่มขึ้นกว่า 2000% หลังฟรีวีซ่า สคต.คุนหมิง

นโยบายการยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีนถาวร มีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ของทั้งสองประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำนครคุนหมิง มณฑลยูนนานเผยว่า จำนวนผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกที่ผ่านสถานีฯ ช่วงวันที่ 1-7 มีนาคม ทะลุ 4 หมื่นราย โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 3000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 2067.93% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสถานีตรวจสอบชายแดนเข้า-ออก ด่านโม่ฮาน มณฑลยูนนาน แสดงให้เห็นว่า ในวันแรกของการประกาศนโยบายยกเว้นวีซ่าร่วมไทย-จีน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 200 รายเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน  เพิ่มขึ้น 200% ในปี 2567 มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีนแล้วกว่า 6048 ราย นายจงกุ้ย รองผู้อำนวยการสถานีตรวจสอบชายแดนเข้า-ออก ด่านโม่ฮาน กล่าวว่า “จีนและไทย ต่างก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของของกันและกันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้า-ออกผ่านสถานีฯ มากที่สุด หลังจากยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน นักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากจะเดินทางไปยังประเทศไทย และนักท่องเที่ยวไทยจะเดินทางมาสู่ประเทศจีนเช่นกัน”

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่าย นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มกว่า 30% และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสู่จีนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว สูงขึ้นกว่า 160% เมื่อเทียบกับปี 2562 นโยบายดังกล่าวเพิ่มพลังให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและจีน และยังนำมาซึ่งความร่วมมือและโอกาสในการแลกเปลี่ยนที่มากขึ้น

ความคิดเห็น สคต.

การเปิดตัวนโยบายยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ส่งผลให้การท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งทั้งสองรัฐบาลต่างหวังให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักจากการยกเว้นวีซ่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นและผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ยังเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว กลุ่มสายการบิน โรงแรม โลจิสติกส์และร้านอาหารอีกด้วย จากปัจจัยข้างต้นทำให้มองเห็นโอกาสในการลงทุนในตลาดทั้งไทยและจีน และคาดว่านโยบายนี้จะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี

*****************************************

แหล่งที่มา : https://weibo.com/5704916395/O4ovd1K4A

https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0T79J3PG.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793776507809223494&wfr=spider&for=pc

สคต. คุนหมิง

อ่านข่าวฉบับเต็ม : นักท่องเที่ยวไทยเยือนยูนนานเพิ่มขึ้นกว่า 2000% หลังฟรีวีซ่า สคต.คุนหมิง

Login