หน้าแรกTrade insight > นักท่องเที่ยวในฟินแลนด์ใช้จ่ายกว่า 265 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม

นักท่องเที่ยวในฟินแลนด์ใช้จ่ายกว่า 265 ล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม

หน่วยงานฟินแลนด์ MatkailijaMittari Visit Finland เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวในฟินแลนด์กว่า 370,000 ครั้ง
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เวลาเฉลี่ยในฟินแลนด์ 3 วัน/ทริป โดยใช้จ่ายไปทั้งหมด 265 ล้านยูโร หรือประมาณ 61 ยูโร/วัน การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในฟินแลนด์ประกอบด้วยค่าที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง วัฒนธรรม กีฬาและสันทนาการ ค่าช้อปปิ้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็นของสคต.:

1. ปัจจุบันฟินแลนด์มีประชากรรวม 5.57 ล้านคน ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2566 (มกราคม – พฤษภาคม) ไทยส่งออกสินค้าไปยังฟินแลนด์รวมมูลค่า 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 26 สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 22.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (-18%) เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (-43%) ผลิตภัณฑ์ยาง 5.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (+90%) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (-8%) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (-5%) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ(+24%) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (+42%) แผงวงจรไฟฟ้า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (+174%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (-61%) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (+1,986%)
2. กลุ่มสินค้าของชำร่วย ของฝาก และของที่ระลึกเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย สินค้าที่เป็นที่นักท่องเที่ยวนิยมการซื้อเป็นของที่ระลึก และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน ของเด็กเล่น เสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทผู้นำเข้าฟินแลนด์หลายแห่งสั่งผลิต และนำเข้าสินค้าไทยภายใต้แบรนด์ของผู้นำเข้าเอง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร แบรนด์ Marimekko และ และผลิตภัณฑ์ถ้วยเซรามิคแบรนด์ Arabia ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์สไตล์ฟินแลนด์
3. นอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปแล้ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านลดผลกระทบสังคม สิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจาะตลาดฟินแลนด์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ กฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่สำคัญ เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยของสินค้า Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (Text with EEA relevance) กฎหมาย Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (REACH) Regulation (EC) No 1907/2006 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไม้ Regulation (EU) No 995/2010 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติก Directive (EU) 2019/904 และกฏหมายว่าด้วยการบรรจุภัณฑ์และของเสียจากบรรจุภัณฑ์ EU Directive 2015/720 เป็นต้น ใบรับรองด้านลดผลกระทบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับในตลาดนี้ เช่น FSC® สำหรับผลิตภัณฑ์ทำจากไม้ที่มาจากป่าที่ยั่งยืน Business Social Compliance Initiative (BSCI), Ethical Trading Initiative (ETI), ISO 14001 และ SA 8000 เป็นต้น
4. อุตสาหกรรมสินค้ากลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และ Lifestlye ในฟินแลนด์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ยังคงเน้นกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และเน้นที่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบการผลิต บรรจุภัณฑ์สีเขียว ลดการใช้พลาสติก หรือการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบการผลิต รวมทั้งความสามารถในการนำไปรีไซเคิลหลังเสื่อมสภาพ หรือหลังการใช้งาน หากผู้ประกอบการสามารถชูจุดเด่นด้านการลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ คาดว่าจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าสู่ตลาดฟินแลนด์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login