หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่ง

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม สร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่ง

ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ของนครโฮจิมินห์จะสร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่งตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2568 รวมถึงอุทยานไฮเทคในตําบล Hiep Phuoc ตําบล Tan Kien อำเภอ Cat Lai อำเภอLong Binh อำเภอ Linh Trung อำเภอ Cu Chi และเมือง Thu Duc นอกจากนี้ ทางนครโฮจิมินห์ยังจะเรียกร้องให้มีการลงทุนกับศูนย์โลจิสติกส์ 4 ใน 7 แห่ง คณะกรรมการประชาชนเทศบาลกล่าวเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

หน่วยงานเทศบาลจะลงทุนในการปรับปรุงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภูมิภาค รวมถึงถนน ทางน้ำ ทางอากาศ และทางรถไฟ เพื่อรวมเข้ากับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในพื้นที่ระหว่างปี 2566-2573

นอกจากนี้ ทางเทศบาลจะพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์เพื่อแปลงกิจกรรมการขนส่งให้เป็นดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐและองค์กรในการค้นหาข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ในนครโฮจิมินห์และเมืองที่อยู่ติดกัน นครโฮจิมินห์กำลังวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์เพื่อให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ไฮเทคแก่ธุรกิจโลจิสติกส์และผู้ให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่เป็นสะพานเชื่อม จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคสนามสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่น และอื่นๆ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ประเทศเวียดนามลงทุนสร้างศูนย์โลจิสติกส์ใหม่ 7 แห่งทางตอนใต้ของนครโฮจิมินห์
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภูมิภาค ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ และทางรถไฟ เพื่อรวมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายโลจิสติกส์ รวมถึงวางแผนที่จะจัดตั้งศูนย์เพื่อให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ไฮเทคแก่ธุรกิจโลจิสติกส์และจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เวียดนามเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาค

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

จากเดิมการขนส่งสินค้าทางทะเลมายังเวียดนามจะขนส่งผ่านท่าเรือ Cat Lai นครโฮจิมินห์ และมีท่าเรือ Cai Mep ที่อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 50 กิโลเมตรเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณเรือขนส่งสินค้าจำนวนมาก ในขณะนี้กำลังมีโครงการขยายศูนย์โลจิสติกส์อีก 7 แห่งในนครโฮจิมินห์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างด้านการขนส่งของพื้นที่ และมีการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายโลจิสติกส์ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถขนส่งสินค้ามายังประเทศเวียดนามอย่างสะดวกมากขึ้น รวมทั้งลดระยะเวลา และต้นทุนการขนส่งสินค้า

จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login