หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > นครโฮจิมินห์เป็นเมืองชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของเวียดนาม

นครโฮจิมินห์เป็นเมืองชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของเวียดนาม

นครโฮจิมินห์เป็นเมืองชั้นนำด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามdownload

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login