หน้าแรกTrade insightอาหารแปรรูป > ธุรกิจบริการอาหารในฟิลิปปินส์คาดจะมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านเปโซปี 2570

ธุรกิจบริการอาหารในฟิลิปปินส์คาดจะมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านเปโซปี 2570

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login