หน้าแรกTrade insight > ธนาคารเมียนมาอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้ใช้เงินบาทในการชำระเงิน

ธนาคารเมียนมาอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและให้ใช้เงินบาทในการชำระเงิน

ธนาคารกลางเมียนมารายงานว่า ธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเมียนมาในการทำธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (AD-licensed banks) จะสามารถให้บริการแลกเงินสกุลต่างประเทศตั้งแต่จำนวน 300 ถึง 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นคนที่กำลังเดินทางไปต่างประเทศได้

ธนาคาร CB, ธนาคาร A Bank และธนาคาร Tun Commercial ได้แจ้งผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าบุคคลที่จะไปทำงาน ศึกษาต่อ หรือไปรักษาพยาบาลในต่างประเทศ สามารถแลกเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้แล้ว ด้วยคำสั่งจากธนาคารกลางเมียนมา ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาต AD สามารถให้ประชาชนแลกจำนวนเงินสด 300 ถึง 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 คน (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ ) โดยขึ้นอยู่กับการยื่นเอกสารตามวัตถุประสงค์เฉพาะของการเดินทางไปต่างประเทศ

ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีการแลกเงินไปแล้วดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566)

จำนวนเงินที่ให้แลก จำนวน (คน)
789,806 ดอลลาร์ 2,603
2,454,550 บาท 301
9,861 ดอลลาร์สิงคโปร์ 27
16,738 ริงกิตมาเลเซีย 20
1,450 ยูโร 5

ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของการทำธุรกรรมแลกเงินอยู่ที่ 2,500 – 2,600 จ๊าตต่อ 1 ดอลลาร์ และ 75 – 85 จ๊าต ต่อบาทไทย อัตราเหล่านี้แตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรายวัน

ธนาคารที่รับแลกเงินสกุลต่างประเทศ ได้แก่ CB Bank PCL (CB), KBZ Bank, AYA Bank PCL (AYA), Ayeyawady Farmers Development Bank (A Bank), Myanma Apex Bank (MAB), Yoma Bank (YOMA), UAB Bank (UAB), Asia Green Development Bank (AGD), Myanmar Oriental Bank (MOB), Global Treasure Bank (GTB), Tun Commercial Bank (TCB), Shwe Bank, First Private Bank (FPB), Innwa Bank Limited (Innwa), and Myanmar Citizens Bank (MCB)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ธนาคารกลางเมียนมาได้อนุญาตให้ใช้เงินบาทในการชำระเงินระหว่างประเทศและการจัดการเรื่องบัญชี เพื่อให้การชำระเงินระหว่างประเทศและการจัดการเรื่องบัญชีทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ธนาคารที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางเมียนมาในการทำธุรกรรมการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ หรือ Authorized Dealers (AD) จะได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการชำระเงินระหว่างประเทศและการจัดการเรื่องบัญชีด้วยสกุลเงินบาทได้

********************************************

 Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login