หน้าแรกTrade insight > ธนาคารกลางเมียนมาผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคารกลางเมียนมาผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 66 ธนาคารกลางเมียนมาประกาศผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยน โดยยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยน Online Trading (ประมาณ 2900 จ๊าต/เหรียญ) ซึ่งมีราคาน้อยกว่าราคาตลาด โดยเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด (3300-3500 จ๊าต/เหรียญ) ทั้งนี้ ยังไม่ประกาศวันมีผลบังคับใช้ รวมทั้ง วันที่ 6 ธ.ค. 66 ธนาคารกลางเมียนมาประกาศผ่อนคลายมาตรการสัดส่วนการแลกเปลี่ยนรายได้จากการส่งออก (Export Earning) โดยลดสัดส่วนการแลกเปลี่ยนการส่งออกด้วยอัตราทางการ (2100 จ๊าต/เหรียญ) จากเดิมร้อยละ 50 ของรายได้การส่งออก ลดลงเหลือร้อยละ 35 ของรายได้การส่งออก ส่วนอีกร้อยละ 65 สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด (3300-3500 จ๊าต/เหรียญ) ทั้งนี้ ยังไม่ประกาศวันมีผลบังคับใช้ และต้องหารือประเด็นรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

 

********************************************

ที่มา: ประกาศธนาคารกลางเมียนมา และ Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ธนาคารกลางเมียนมาผ่อนคลายมาตรการอัตราแลกเปลี่ยน

Login