หน้าแรกTrade insight > ทูตพาณิชย์คุนหมิง เยือนสิบสองปันนา ปูทางผลไม้ไทยสู่จีน วางฐาน Soft Power ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT สคต.คุนหมิง

ทูตพาณิชย์คุนหมิง เยือนสิบสองปันนา ปูทางผลไม้ไทยสู่จีน วางฐาน Soft Power ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT สคต.คุนหมิง

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567 นายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง เริ่มภารกิจเยือนเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑล    ยูนนาน เข้าพบหารือกับ นายหู เหวินชาง ผู้อำนวยการ กองการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำสำนักงาน คณะกรรมการบริหารเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน (บ่อเต็น) ลาว – (โม่ฮาน) และนายหู ผิงเจี่ย รองผู้อำนวยการ สำนักพาณิชย์สิบสองปันนา ณ ร้านไทยปันนา ร้านอาหาร Thai SELECT Signature ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานพันธมิตร และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้เดือนเมษายน ซึ่งฝ่ายจีนยืนยันความพร้อมในการรองรับผลไม้ไทยผ่านช่องทางด่านสำคัญต่างๆ ได้อย่างดีโดยไม่มีข้อติดขัดใดๆ และยินดีให้          ความช่วยเหลือ/ประสานงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้อง

 

ฝ่ายจีนแจ้งว่า ปัจจุบันด่านทางบกโม่ฮาน อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายช่องทางขนส่งสินค้าขาเข้า-   ขาออกของจีน จากเดิม 4 ช่องทาง เป็น 12 ช่องทาง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานภายในปีนี้ ในส่วนของทางด่วนบ่อเต็น-ห้วยทราย ปัจจุบันรัฐบาลจีนและสปป.ลาว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ ภายใน 3 ปี และสำหรับท่าเรือกวนเหล่ย ฝ่ายจีนเร่งดำเนินการให้เป็นด่านจำเพาะเพื่อการนำเข้าผลไม้โดยด่วนเช่นกัน

 

นอกจากนี้ นายณัฐฯ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการสำรวจและเยี่ยมเยือนร้านอาหารที่ได้รับ Thai SELECT เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านไทยปันนา ร้าน White House และร้าน Tai Fei เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของร้านอาหาร Thai SELECT และส่งเสริม Soft Power ผ่านร้าน Thai SELECT ในฐานะที่เป็น Soft Power Marketing Outlet โดยการมอบนโยบายการเป็น Thai SELCT ต้นแบบ ได้แก่ พนักงานใส่ Uniform ชุดไทย/ผ้าไทย ประดับตกแต่งร้าน Thai SELECT แบบไทยหรือมีของตกแต่งที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย วางจำหน่ายสินค้าและบริการ Soft Power ของไทย ส่งเสริมคอนเทนต์/ภาพยนตร์/ซีรีส์/เพลงไทยในร้าน Thai SELECT ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทย เป็นต้น พร้อมเน้นถึงความคาดหวังของรัฐบาลไทยต่อร้านอาหาร Thai SELECT ให้เป็นจุดช่วยกระจายสินค้าไทยที่วางจำหน่ายภายในร้านอาหาร Thai SELECT

 

“การเดินทางมา สิบสองปันนา ครั้งนี้ ผมมีความคาดหวังว่าร้านอาหาร Thai SELECT นอกจากจะเป็นร้านอาหารที่มีภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อาหารรสชาติตำรับไทยแท้แล้ว        ยังสามารถเป็น Soft Power Marketing Outlet ที่จะทำหน้าที่กระจายสินค้าไทยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้อีกทางด้วยครับ”

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT จำนวนทั้งสิ้น 11 ร้าน 18 สาขา

 

ในโอกาสเดียวกัน นายณัฐฯ พบหารือกับคณะนักธุรกิจไทยที่เดินทางมาเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ในการเข้าร่วมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจบนเส้นทางรถไฟไทย-ลาว-จีน และสำรวจตลาดก้าวจวง เพื่อหาโอกาสในการนำสินค้าไทยเข้ามาวางขายในตลาด อีกทั้งได้ส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ Cross-Border E-Commerce เป็นเครื่องมือเจาะตลาดจีน สร้างโอกาสให้สินค้าเกษตร และสินค้า OTOP คุณภาพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่งออกมายังประเทศจีน โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี ช่วยคัดเลือกและรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าทางการค้าเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น

**************************************************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ทูตพาณิชย์คุนหมิง เยือนสิบสองปันนา ปูทางผลไม้ไทยสู่จีน วางฐาน Soft Power ผ่านร้านอาหาร Thai SELECT สคต.คุนหมิง

Login