หน้าแรกTrade insightทุเรียน > ทุเรียนสดมาเลเซียมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ตลาดจีนในปี 2567

ทุเรียนสดมาเลเซียมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ตลาดจีนในปี 2567

สำนักข่าว Lianhe Zaobao รายงานว่า กระทรวงเกษตรของมาเลเซียกำลังดำเนินการขออนุมัติจากสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เพื่อส่งออกทุเรียนผลสดไปยังประเทศจีน ปัจจุบัน มาเลเซียได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนแช่แข็งทั้งลูก เนื้อ ทุเรียนกวนไปยังประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนสดไปยังจีน โดยปัจจุบันทุเรียนของมาเลเซียส่งออกในรูปแบบของผลไม้ทั้งผล เนื้อ กวน ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์แห้งแช่แข็งไปยังหลายประเทศ รวมถึงจีน  ดังนั้น เพื่อการขยายตลาดทุเรียนในประเทศ รัฐบาลมาเลเซียได้มีการสนับสนุนการปลูกทุเรียนจำนวนมาก ทั้งยังวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกทุเรียน 50% ภายในปี 2573 ตามการคาดการณ์ของมาเลเซีย ผลผลิตทุเรียนมูซานคิงอาจเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าในอีกสิบปีข้างหน้า และราคาจะมีเสถียรภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากชาวจีนชื่นชอบทุเรียน จีนจึงเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นมาเลเซียจึงต้องการคว้าโอกาสการขยายตลาดทุเรียนและเพิ่มมูลค่าตลาดทุเรียนของประเทศ ด้วยการการส่งออกทุเรียนสดเข้าสู่ตลาดจีน

อย่างไรก็ดี ตามข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของมาเลเซีย ระบุว่าในปี 2565 การส่งออกทุเรียนของมาเลเซีย อยู่ที่ 1,880 ตัน หรือ 57 ล้านริงกิต หรือ ประมาณ 86.43 ล้านหยวน ลดลง 38% จากปี 2564 ซึ่งในปี 2564 การส่งออกทุเรียนของมาเลเซียไปยังประเทศจีนอยู่ที่ 3,406 ตัน คิดเป็นมูลค่า 65.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ ประมาณ 98.86 ล้านหยวน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณการส่งออกของทุเรียนมาเลเซียจะเห็นได้ว่า ปริมาณการส่งออกน้อยกว่าสัดส่วนของการส่งออกทุเรียนของไทยไปยังประเทศจีน และน้อยกว่าทุเรียนเวียดนามที่เพิ่งเข้าจีนเมื่อปีที่แล้วมาก

ปัจจุบันราคาของทุเรียนมูซานคิงในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวลดลงอย่างมาก ในปี 2566 ราคาซื้อจากสวนอยู่ที่ประมาณ 10-15 ริงกิต/กิโลกรัม (หรือ 30-46 หยวน/กิโลกรัม) โดยตามรายงานข่าวระบุว่า เนื่องจากผลผลิตทุเรียนมูซานคิงในมาเลเซียเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาลดลงอีก ในขณะที่ราคาทุเรียนมูซานคิงแช่แข็งของมาเลเซียในตลาดจีนยังคงอยู่ในระดับสูงเกือบตลอดเวลา อีกทั้งยังได้มีการจำกัดการขายด้วย ทุเรียนแช่แข็งมูซานคิง เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคจีนจำนวนมาก แม้ว่าราคาของทุเรียนแช่แข็งมูซานคิงมาเลเซียจะมีราคาแพง แต่ผู้บริโภคจีนจำนวนมากก็เต็มใจซื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากในอนาคตทุเรียนสดมูซานคิงของมาเลเซียสามารถส่งออกไปยังจีนได้ อาจได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจีนมากยิ่งขึ้น และอาจกลายเป็นคู่แข่งในตลาดทุเรียนที่ไทยควรจับตามองต่อไป

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบัน จีนได้อนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสดแล้วสามประเทศ และมีอีกหลายประเทศที่ให้ความสนใจตลาดทุเรียนของจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งผู้ส่งออกที่ต้องการเข้ามาขยายตลาดในจีน โดยปัจจุบัน จีนอนุญาตให้นำเข้าเพียงทุเรียนแช่แข็งจากมาเลเซีย ล่าสุดกลุ่มบริษัท Kafu Success (M) Sdn. Bhd. หนึ่งในบริษัทผู้ส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปจีนของมาเลเซีย กล่าวว่าบริษัทได้เตรียมพร้อมที่จะทำตามข้อกำหนดและกฎระเบียบทั้งหมดสำหรับการส่งออกทุเรียนสดไปยังประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันฟาร์มทุเรียนในเครือบริษัท Kafu Success (M) Sdn. Bhd. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนแช่แข็งไปยังประเทศจีนได้ประมาณ 1,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหากได้รับใบอนุญาตส่งออกทุเรียนสดไปจีน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการในมาเลเซียต่างสนใจที่จะเข้าตลาดทุเรียนของจีนเป็นอย่างมาก หากมองในระยะสั้น ปริมาณการส่งออกทุเรียนของมาเลเซียอาจจะไม่มากเท่ากับไทย แต่เมื่อพิจารณาจากการบริโภคทุเรียนในตลาดจีน พบว่าทุเรียนมูซานคิงของมาเลเซีย เป็นหนึ่งในพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการสูงในจีน ทุเรียนมาเลเซียจึงเป็นคู่แข่งที่ไทยควรจับตามอง

แม้ว่าการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียเป็นเพียงการคาดการณ์ แต่ผู้ส่งออกทุเรียนไทยควรติดตามการนำเข้าทุเรียนจากจีนอย่างใกล้ชิด ควรวางแผนและปรับกลยุทธ์ ให้เข้ากับสถานการณ์ หากจีนมีการนำเข้าทุเรียนเพิ่มจากมาเลเซีย เพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดทุเรียนจีน และรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ต่อไป

ที่มา:

https://k.sina.com.cn/article_3974550866_ece6d552027015hnm.html

https://www.peoplefarm.cn/tj/76805.jhtml

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login