หน้าแรกTrade insightไก่ > ทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคจีนในไตรมาสแรก ปี 2567

ทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคจีนในไตรมาสแรก ปี 2567

 

อาหารและเครื่องดื่ม

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 จำนวนการโต้ตอบในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปีใหม่และการกลับเยี่ยมบ้านพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน และมีการเผยแพร่เสน่ห์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางอารมณ์ แบรนด์อาหารว่างออนไลน์ชั้นนำยังคงจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมของ JD.com และ Tmall Taobao เป็นหลัก ในบรรดาแบรนด์ที่มีการเติบโตสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ขนาดเล็กและขนาดกลาง และส่วนใหญ่จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Douyin (Tiktokจีน)

 

อาหารเพื่อสุขภาพ

ไตรมาสแรก ปี 2567 ยอดขายอาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ทะลุเกิน 25,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 YoY โดยขายผ่านทาง Douyin (Tiktokจีน) ซึ่งแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ 2 แบรนด์ที่มีความสามารถทางแข่งขันทางตลาดออนไลน์ ได้แก่ Swisse และ By-Health โดยเป็นแบรนด์ TOP2 บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิมอย่าง Tmall และ JD.com อย่างไรก็ตาม แบรนด์อื่นๆ โดยเฉพาะแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับดูแลสุขภาพในช่องปากและสุขภาพของผู้หญิง ได้รับความนิยมครองแถวหน้าในแพลตฟอร์ม Douyin (Tiktokจีน) นอกจากนี้ผู้บริโภคจีนยังให้ความสนใจพูดคุยในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยประเด็นเกี่ยวกับ สุขภาพดวงตา กีฬา การควบคุมอารมณ์ การบำรุงตับ เป็นต้น

 

เครื่องใช้ในครัวเรือน

ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ยอดขายในไตรมาสแรกสะสมเกิน 120,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 YoY เมื่อพิจารณาจากการสนทนาในแพลตฟอร์มออนไลน์ เครื่องเป่าผม เครื่องโกนหนวดแบบพกพาได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนเป็น 2 อันดับแรกในแง่ของความสนใจของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการขาย  เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนจะเลือกซื้อโดยพิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน รูปลักษณ์ ขนาด และสี ของสินค้า รวมถึงการถ่ายทอดสดมีผลต่อการสั่งซื้ออย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวจีนยังนิยมซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะผู้บริโภคจีน แบบคู่รักวัยหนุ่นสาวเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลสำหรับตลาดเครื่องใช้ส่วนตัวแบบพกพา

 

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง

ไตรมาสแรก ปี 2567 ยอดขายรวมของตลาดสัตว์เลี้ยงออนไลน์อยู่ที่ 17,040  ล้านหยวน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 YoY ปริมาณการขายรวม 320 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 YoY เนื่องจากในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของอัตราสัตว์เลี้ยงในประเทศจีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในด้านห่วงโซ่อุปทาน ไก่เนื้อและกำลังการผลิตอื่นๆ ยังคงขยายตัว และราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์อาจมีความผันผวนลดลงต่อไป

ยอดขายอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยยอดขายอาหารแมวเป็นอันดับหนึ่งราคาอยู่ที่ 4,220 ล้านหยวน    ซึ่งมีอัตราการเติบโตปีต่อปีร้อยละ 12.8 อาหารสุนัขเป็นอันดับที่สองโดยมียอดขาย 1,810 ล้านหยวน อัตราการเติบโตปีต่อปีร้อยละ 12.8 นอกจากนี้ ขนมขบเคี้ยวแมวและสุนัข รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับแมวและสุนัขมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปี

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : โอกาสและสถานการณ์ตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ตลาดผู้บริโภคในประเทศจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาที่เน้นความสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ในไตรมาสแรกของปี 2567 ผู้บริโภคยังคงนิยมซื้ออาหารและเครื่องดื่ม อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง อาหารเพื่อสุขภาพเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีความนิยมอย่างสูงในตลาดจีน ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นและมีความคิดถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี โดยทั่วไปการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพจะทำผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Tmall และ JD.com ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและได้รับความนิยมมากในจีน

 

โอกาสของไทยในการบุกตลาดจีน ในด้านตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ คุณภาพและความปลอดภัยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในตลาดจีน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด เช่น การตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าได้มากขึ้น

 

เครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในตลาด โอกาสสำหรับการค้าในตลาดเครื่องใช้ในครัวเรือนคือควรพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคจีน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและคุณภาพสูงและใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีความนิยมอย่างมากในจีน เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวาง นอกจากนี้รวมไปถึง อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในตลาดจีนมีความต้องการที่สูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มมูลค่าของเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การซื้ออาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงออนไลน์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของตลาดจีนในปัจจุบัน การขยายธุรกิจการค้าไปสู่ตลาดผู้บริโภคจีนเป็นโอกาสที่สำคัญและมีศักยภาพ

 

                    ที่มา

https://mp.weixin.qq.com/s/5SStvE4hpHSynUaHsDlC3Q

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

5 กรกฎาคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคจีนในไตรมาสแรก ปี 2567

Login