หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ทางด่วนสายที่ 2 ‘พนมเปญ-บาเวต’ เชื่อมเมืองหลวงถึงชายแดนเวียดนาม

ทางด่วนสายที่ 2 ‘พนมเปญ-บาเวต’ เชื่อมเมืองหลวงถึงชายแดนเวียดนาม

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Login