หน้าแรกTrade insight > ทางการแคนาดาออกกฎเพิ่มเงินในบัญชีสำหรับการขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ

ทางการแคนาดาออกกฎเพิ่มเงินในบัญชีสำหรับการขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทางการแคนาดาประกาศได้ประกาศปรับระเบียบการขอวีซ่านักเรียน (student visa) ​เพื่อศึกษาต่อในแคนาดา โดยกำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคยกำหนดไว้ สำหรับเป็นหลักฐานทางการเงินในการยื่นเอกสารขอวีซ่าประเภทนักเรียน ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนต้องมีเงินในบัญชีธนาคารนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นต่ำที่ 20,635 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 557,145 บาท) จากเดิมที่ระบุไว้ 10,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 270,000 บาท) โดยวัตถุประสงค์หลักต้องการให้นักเรียนและนักศึกษามีค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อค่าครองชีพในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะปัญหาค่าที่พักอาศัยแพงเกินไป

 

นายมาร์ค มิลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองแคนาดากล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ทางการจะเปลี่ยนกฎให้ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่านักเรียนมาแคนาดาต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 20,635 ดอลลาร์แคนาดา เพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินในการประกอบขอวีซ่า ขณะเดียวกัน ทางการจะยกเลิกกฎหมายทำงานที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้มากกว่า 20 ชั่วโมงตามที่ได้ผ่อนปรนในปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยเช่นกัน

 

เคดิตภาพ: https://www.immigration.ca/financial-requirements-for-international-students-to-study-in-canada/

 

 นอกจากนั้น ยังระบุว่า รัฐบาลท้องถิ่นและสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละรัฐควรจัดหาสวัสดิการโดยเฉพาะด้านที่พัก (housing) ให้เพียงพอต่อการเข้ามาศึกษาของนักเรียนต่างชาติ และหากว่ายังไม่สามารถจัดทำได้ ทางรัฐบาลกลางอาจจะพิจารณาลดจำนวนการออกวีซ่านักเรียน (student visa) ในปีการศึกษาหน้าลงเช่นกัน โดยมีเหตุผลที่ต้องการให้นักศึกษาสามารถประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ และลดความกังวลต่อค่าครองชีพที่ต้องมีเพียงพอต่อการดำรงชีพในแต่ละวัน

 

ด้านหน่วยงานการอพยพผู้ลี้ภัยและการเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา (IRCC) ระบุว่า แคนาดากำหนดให้ใช้หลักฐานการเงินที่ระบุจำนวนเงินขึ้นต่ำที่ 10,000 ดอลลาร์แคนาดามาตั้งแต่ต้นปีค.ศ.2000 ซึ่งไม่ค่อยจะสอดคล้องต่อค่าครองชีพปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อค่าใช้จ่ายในประเทศที่แท้จริง และประสบกับความลำบากเมื่อได้เข้ามาในแคนาดา

 

ปัจจุบันค่าครองชีพในแคนาดาได้ปรับตัวพุ่งสูงมาก จนกลายเป็นปัญหาสำหรับหลายครัวเรือน ผู้อพยพย้ายถิ่น นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ได้มีชาวแคนาดาบางส่วนกล่าวหาถึงสาเหตุของราคาที่พักอาศัยแพงมากนั้น มาจากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามามากเกินไป แต่ในความจริงสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาก็ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษา นอกเหนือจากการตอบรับเข้าเรียนเพียงอย่างเดียวให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน

 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ แคนาดาเป็นประเทศที่รับผู้อพยพแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปัจจุบันราว 1 ใน 4 ของประชากรชาวแคนาดามาจากผู้มีสถานะย้ายถิ่น แม้แคนาดาจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่การอยู่อาศัยตัวของประชากรยังกระจุกตัวในเมืองหลักหลายแห่ง ส่งผลให้ค่าครองชีพโดยเฉพาะที่พักอาศัยมีราคาสูงมาก และกระทบต่อการขาดแคลนที่พักของคนท้องถิ่น อย่างไรก็ดี สาเหตุหนึ่งที่หลายคนกล่าวถึงของปัญหา คือ การเข้ามาของนักเรียนและนักศึกษาต่างชาติ และไม่มีที่พักรองรับให้กลุ่มนักศึกษานั้น จนต้องมาแย่งชิงที่พักกับชาวแคนาดากันเอง ในการนี้ ทางรัฐบาลจึงหาทางแก้ไขด้วยภายใต้อำนาจที่สามารถควบคุมได้ โดยการออกระเบียบบังคับด้านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อควบคุมจำนวนกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้ามาได้ ในทางกลับกัน ก็เป็นโอกาสที่จะสามารถคัดกรองนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะทางการเงินเข้ามา เพื่อมาทำให้เกิดการกระจายด้านเศรษฐกิจและรายได้ และทำให้เกิดธุรกิจร้านค้าและบริการหลากหลายตามโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น

 

ที่มาของบทความ https://globalnews.ca/news/10155200/international-students-canada-marc-miller/ , https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2023/12/revised-requirements-to-better-protect-international-students.html

 

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ทางการแคนาดาออกกฎเพิ่มเงินในบัญชีสำหรับการขอวีซ่านักเรียนต่างชาติ

Login