หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > ตุรกีเปิดตัว EV ของตัวเอง รัฐผลักดันพัฒนาเต็มรูปแบบ

ตุรกีเปิดตัว EV ของตัวเอง รัฐผลักดันพัฒนาเต็มรูปแบบ

ปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในตุรกี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Togg ที่เป็นยี่ห้อของตุรกีเอง ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่มามามียอดจำหน่ายมากถึง 51,219 คัน ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ตามแผนงานโครงการของสำนักงานประธานาธิบดีตุรกีประจำปี 2567 ได้มีการอนุมัติสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 9,000 แห่ง เพิ่มขึ้นจากในขณะที่มีอยู่ประมาณ 4,500 แห่ง และนอกจากสถานีชาร์จไฟแล้ว บริการสำหรับรถไฟฟ้าอย่างการตรวจเช็คสภาพ การดูแลรักษา และการซ่อมแซมเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งต้องการช่างที่มีความรู้และมีฝีมือในด้านนี้ก็ย่อมเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 12 (2024-2028) ได้มีการกล่าวถึงแผนการพัฒนาเรื่องยานพาหนะและเทคโนโลยีแผนที่เอาไว้ด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านี้ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถในการผลิตทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่ เซ็นเซอร์ต่างๆ แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงผล เครื่องยนต์ไฟฟ้า ระบบต่างๆ ไปจนถึงซอร์ฟแวร์ยานยนต์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรมบุคลากรจะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการใหม่ๆ โดยหวังที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสำหรับการผลิตและการซ่อมบำรุงให้ได้มากและเร็วที่สุด

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นาย Aykut Tuncer หัวหน้าฝ่ายบริการหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมยี่ห้อหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดผู้เชี่ยวชาญอยู่มากในขณะนี้ ในขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่ผู้จำหน่ายกลับมาความพร้อมด้านข้อมูลและบริการหลังการขายไม่เพียงพอ ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือในกรณีที่รถยนต์ไฟฟ้าเกิดปัญหาขึ้นนั้น ควรจะต้องได้รับการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เนื่องจากกลไกของรถยนต์ไฟฟ้ามีความก้าวหน้าและได้รับการออกแบบให้ทันสมัยกว่าเมื่อเทียบกันยานพาหนะชนิดอื่น นอกจากนี้ แม้กระทั่งในเรื่องของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจร รถพยาบาล หรือหน่วยดับเพลิง ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยานยนต์ประเภทนี้ เพื่อที่จะได้มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ

ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ตุรกีถือเป็นผู้เล่นรายสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ยนต์ในการผลิตและส่งออกทั้งยานยนต์และชิ้นส่วนออกสู่ตลาดโลก ด้วยจุดแข็งด้านโลจิสติกส์ที่ถือเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ตุรกีเป็นฐานที่มั่นของผู้ผลิตรถยนต์หลายราย ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Ford ยี่ห้อ Fiat ยี่ห้อ Daimler ยี่ห้อ Renault หรือแม้กระทั่งยี่ห้อ Toyota จากญี่ปุ่น โดยในปี 2021 ตุรกีถือเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่อันดับ 4 ของยุโรป และอันดับที่ 13 ของโลก

อย่างไรก็ตาม จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากเครื่องยนต์เชื้อเพลิงไปรู้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน รัฐบาลตุรกีได้สนับสนุนให้มีการตั้ง Turkiye’s Automobile Joint Venture Group หรือที่รู้จักกันในชื่อ Togg ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตนเองอย่างครบวงจร โดยได้มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อง Togg รุ่นแรกเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และเป็นการสร้างแรงกระตุ้นอย่างดีให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนคงต้องจับตามองทิศทางของตุรกีต่อจากนี้ให้ดี ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ หรือยังจะคงสัดส่วนการผลิตหลักอยู่ในยานยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมต่อไป

ที่มา:

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/elektrikli-arac-sektoru-mahir-el-ariyor-811909.html

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login