หน้าแรกTrade insight > ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบริษัทเพื่อบริหารจัดการศูนย์ AEC Business Support Center ของ สคต. โฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2567

ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบริษัทเพื่อบริหารจัดการศูนย์ AEC Business Support Center ของ สคต. โฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2567

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login