หน้าแรกTrade insight > ตามรายงาน ICS May 2023 ความแพร่หลายของบุหรี่ผิดกฎหมายยังคงสูงที่ร้อยละ 55.3

ตามรายงาน ICS May 2023 ความแพร่หลายของบุหรี่ผิดกฎหมายยังคงสูงที่ร้อยละ 55.3

ที่มา : The straights times

ผลสำรวจรายงานว่าความแพร่หลายของบุหรี่ผิดกฎหมายในมาเลเซียยังคงสูงที่ร้อยละ 55.3 ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ (2566) โดยลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 56.6 ในปี 2565 ในการศึกษาบุหรี่ผิดกฎหมาย (ICS) ในมาเลเซีย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายงานว่าสมาพันธ์ผู้ผลิตยาสูบมาเลเซีย (CMTM) พบว่าทางสมาพันธ์ฯ มีกำลังใจมากขึ้นจากผลลัพธ์ที่ลดลง และเชื่อว่ามาตรการต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายที่นำมาใช้ รวมถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดในการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นอกจากนี้ ความพยายามในการคุมเข้มบุหรี่ผิดกฎหมายกำลังให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก เนื่องจากในรัฐกะลันตัน
สถิติคดีผิดกฎหมายลดลงเหลือเหลือร้อยละ 50.2 เมื่อเทียบกับในปี 2563 ที่ร้อยละ 70.6 อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นของรัฐฯ อีกทั้ง CMTM ยังกล่าวอีกว่า ความคิดริเริ่มเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแล
และสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ในรายงานการศึกษาบุหรี่ผิดกฎหมาย (ICS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กล่าวว่า จำนวน
ความแพร่หลายของบุหรี่ผิดกฎหมายในมาเลเซียที่ร้อยละ 55.3 นั้น ยังคงถือว่าสูงมากตามมาตรฐานสากล โดยการมีอยู่
ของซองบุหรี่ที่มีตราประทับภาษีปลอมในตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงจากการศึกษาพบว่าคดีของซองบุหรี่ที่มีแสตมป์ภาษีปลอมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.5 จากร้อยละ 4.9 ในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 20 แบรนด์ของซองบุหรี่ที่มีตราประทับภาษีปลอมในมาเลเซียและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กรมศุลกากรมาเลเซียจะดำเนินการต่อผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

มาเลเซียยังคงเป็นหนึ่งในตลาดบุหรี่ที่ผิดกฎหมายสูงที่สุดในโลก เนื่องจากผู้บริโภคถูกผลักดันไปสู่บุหรี่ผิดกฎหมาย
ที่ขายระหว่าง 4 ริงกิต ถึง 8 ริงกิตต่อซอง เมื่อเทียบกับบุหรี่ถูกกฎหมาย (ประเภทที่ต่ำสุด) โดยขายที่ 12 ริงกิต ซึ่ง CMTM
ได้เรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายเรื่องการลักลอบขนสินค้าด้านชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคชายฝั่งตะวันออก
ของคาบสมุทรมาเลเซีย เนื่องจากขณะนี้ ผู้กระทำความผิดกําลังใช้ประโยชน์จากพรมแดนที่มีช่องว่างเพื่อลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์นอย่างผิดกฎหมายเข้าประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ CMTM ยังสนับสนุนโครงการให้รางวัลร้อยละ 10 “the 10 per cent reward” ตามประกาศของกรมศุลกากรมาเลเซีย โดยเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นไปอย่างทันการและ CMTM จะส่งเสริมการแบ่งปันข่าวกรองต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม CMTM แนะนําตามตรงว่า โครงการนี้ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะกรมศุลกากรมาเลเซีย เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญ โดยควรรวมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ไว้ในโครงการด้วย อาทิ ตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล และกระทรวงสาธารณสุข

ความคิดเห็น สคต.

โครงการให้รางวัลร้อยละ 10 กรมศุลกากรมาเลเซีย สคต. เล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยจะมีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย กรมฯ จะให้รางวัลแก่ประชาชนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
และภาษี กรมฯ จะให้รางวัลร้อยละ 10 ของมูลค่าการยึดให้แก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งการจับกุมจะคำนึงถึงสินค้าทุกชนิด รวมถึงบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด และยานพาหนะ โดยจะมีการเก็บตัวตนของผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม มาตราต่างๆ ที่บังคับใช้ สำหรับสินค้าการนำเข้า-ส่งออกไม่เพียงแค่การคำนึงถึงการเก็บภาษีหรือรายได้ของประเทศเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลและระเบียบการส่งออก
อย่างถี่ถ้วนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login