หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เติบโตอย่างมากในฝรั่งเศส

ตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เติบโตอย่างมากในฝรั่งเศส

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 23-29 ตุลาคม 2566

มีการคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในฝรั่งเศสจะเติบโตขึ้นร้อยละ 10-15

และมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้บริโภคในช่วงอายุ 28-45 ปี

ในปัจจุบันผู้บริโภคในฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโดย SOWNIE ในปี 2566 พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 15 ในฝรั่งเศสไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยนักศึกษาและวัยเริ่มทำงาน (18-25 ปี) สำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน (28-45 ปี) เริ่มหันมาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงหรือทดแทนด้วยเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ กล่าวคือ เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติ ทั้งนี้นิยามของเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ตามกฎหมายฝรั่งเศสกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ที่ไม่เกิน 1.2 ดีกรี

ปัจจัยหลักส่วนใหญ่ที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปหันมาบริโภคสินค้าในกลุ่มดังกล่าว มีเหตุผลหลัก ๆ ได้แก่ ต้องการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติเพื่อให้สุขภาพดีขึ้น (กลุ่มวัยทำงาน) ต้องการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (กลุ่ม 18-25 ปี) ตลอดไปจนถึงพบว่าเครื่องดื่มในกลุ่มดังกล่าวมีรสชาติดีกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติ (กลุ่มผู้หญิง) บางส่วนได้หันมาลดการบริโภคเนื่องจากว่าได้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากไป ตั้งแต่ช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 (บริโภคที่บ้านเพื่อคลายเครียด) ยาวจนถึงช่วงหลังสถานการณ์คลี่คลาย (บริโภคสังสรรค์กับผู้อื่นเพื่อฉลองการกลับมาพบกันอีกครั้ง) นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภค
ในกลุ่มเฉพาะที่ไม่สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วย นักกีฬา สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวรู้สึกดีที่สามารถบริโภคสินค้าที่มีรสชาติเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่สร้างปัญหาต่อเป้าหมายทางสุขภาพ และสินค้าดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ไม่ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ลิ้มลองรสชาติด้วย

ในปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลาย ๆ ประเภท เช่น จิน รัม ว็อดก้า คอร์เดียล เบียร์ ไวน์ มักมีสินค้าคู่ขนานแบบไม่มีแอลกอฮอล์วางจำหน่ายอยู่ข้างกัน โดยผู้พัฒนาสินค้าดังกล่าวมีทั้งบริษัทผู้ผลิตสุรารายใหญ่ (Pernod Ricard – Kronenbourg) บริษัทรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อย และในปัจจุบันยังเริ่มมีร้านที่จำหน่ายแต่เฉพาะเครื่องดื่มในกลุ่มดังกล่าว เช่น La Cave Parallèle ที่มีสาขาแล้ว 5 แห่งในปารีส และ 1 แห่งในเมือง Nantes ในแคว้นทางตะวันตกของฝรั่งเศส

แนวโน้มดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับภาครัฐของฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ระมัดระวัง นอกจากจะสร้างปัญหาทางสุขภาพซึ่งนอกจากเป็นภาระต่อระบบประกันสังคมแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทางสังคมหลายอย่างได้แก่ ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน (เมาแล้วขับ) ปัญหาความรุนแรง (ทั้งในครัวเรือนและในที่สาธารณะ)

ความเห็น สคต.

แนวโน้มนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มเครื่องดื่ม โดยควรเริ่มหันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพิ่มเติมจากน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มที่เคยนำเสนอและเป็นที่นิยมในตลาดฝรั่งเศสอยู่แล้ว เช่น เครื่องดื่มผสมเม็ดแมงลัก วุ้นมะพร้าว ชา โดยอาจนำเอกลักษณ์ของวัตถุดิบการเกษตรของไทยเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค และสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ที่มา :

ข่าวออนไลน์ L’Express

https://www.lexpress.fr/societe/boissons-sans-alcool-enquete-sur-un-business-exponentiel

ข่าวออนไลน์ Capital

https://www.capital.fr/conso/les-boissons-sans-alcool-un-marche-petillant-1473403

สถิติการบริโภคแอลกอฮอล์ในฝรั่งเศส – B&S Tech

https://www.desalcoolisation.com/blogs/post/Bilan-de-la-consommation-d-alcool-en-France

ร้านเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ La Cave Parallèle

https://www.lacaveparallele.fr/

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login