หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในจีน

ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีนโยบายเปิดตัวที่ดี ตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนจึงได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่เพราะสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีเสถียรภาพ ความต้องการของตลาดก็เติบโตอย่างมั่นคง และด้วยพื้นฐานดังกล่าว ทำให้บริษัทชั้นนำจำนวนหนึ่งเริ่มยกระดับการปรับรูปแบบของรถยนต์พลังงานใหม่ รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเภทรถยนต์พลังงานใหม่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ก็ยังประสบปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ขีดจำกัดของการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างสั้น หรืออุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกบริโภคเป็นอย่างมาก

แหล่งที่มา: https://img.iimedia.cn/00001d196fba475e0a409af1bfd332b8a0726677206c72c1dd861d05d376f710b3dc4

ปัจจัยสามอันดับแรก ที่ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่พิจารณาเมื่อซื้อรถยนต์พลังงานใหม่ ได้แก่ อันดับที่หนึ่งคือกำลังระยะการขับเคลื่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 51.3 อันดับที่สองคือเวลาในการชาร์จซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.2 และอันดับที่สามคือความปลอดภัยของยานพาหนะซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.0 เนื่องจากรัฐบาลจีนเชื่อว่าเมื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น ความต้องการในการเดินทางของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มากขึ้น ด้วยสาเหตุนี้เอง บริษัทรถยนต์ยังคงต้องปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่และกำลังการชาร์จอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดความกังวลของผู้บริโภคในขณะการเดินทาง อีกประการหนึ่ง ผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพความปลอดภัยของยานพาหนะเป็นอย่างมาก เพราะอุบัติเหตุของรถยนต์พลังงานใหม่ที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

แหล่งที่มา https://img.iimedia.cn/1000116c10e42dcb2e1f342d3778615a6689811ec97517a92a135a400af9e2c65a5e2

จากข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผู้บริโภคที่คาดหวังว่ารถยนต์พลังงานใหม่สามารถขับเคลื่อนได้ถึงระยะทาง 250-350 กิโลเมตรมีจำนวนอยู่ที่ร้อยละ 41.2 ผู้บริโภคที่ต้องการระยะการขับเคลื่อนการสูงกว่า 500 กิโลเมตรมีจำนวนอยู่ที่ร้อยละ 22.2  ผู้บริโภคที่คำนึงในแง่ของประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มาตรการปกป้องระบบไฟฟ้ามีจำนวนอยู่ที่ร้อยละ 65.7 ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภค และรองลงมาคือความปลอดภัยของยางอยู่ที่ร้อยละ 59.7 ทางด้านหลาย ๆ บริษัทชั้นนำผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่จึงเริ่มคำนึงถึงองค์ประกอบหลักตัวรถยนต์ แบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และการปกป้องด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกังวลมากที่สุด เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่และปรับปรุงความปลอดภัยดังกล่าว ทว่านอกจากความยุ่งยากเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้ว บริการหลังการขายก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

รถยนต์พลังงานใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นแนวโน้มในการพัฒนาการตลาดที่สำคัญของจีนและทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทจีนได้ร่วมมือกับประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศในการนำเข้ารถยนต์พลังงานใหม่ หากอะไหล่รถยนต์ไทยสามารถปรับตัวให้ทันตามกระแสนิยมโลกได้ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ก็จะสอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในอาเซียน

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.iimedia.cn/c1020/97975.html

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ในจีน

Login