หน้าแรกTrade insightเครื่องดื่ม > ตลาดสินค้าอาหารทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

ตลาดสินค้าอาหารทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา

อาหารทางการแพทย์ หรือ Medical Food เป็นอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค รายงานการวิจัยทางการตลาดจาก Coherent market insights ระบุว่าขนาดตลาดอาหารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาในปี 2565 มีมูลค่า 19,067.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 17.1 ภายในช่วงปี 2565 – 2567

ในภาพรวมปี 2565 อเมริกาเหนือมีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Abbott Laboratories และ Mead Johnson & Company ที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดอาหารทางการแพทย์ในตลาดอเมริกาเหนือให้เติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญ

ปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดอาหารทางการแพทย์ของตลาดสหรัฐฯ เติบโต แบ่งออกได้ดังนี้

1) จำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร อย่าง Crohn’s Disease (โรคโครห์น เป็นโรคที่เกิดการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา ส่งผลอย่างมากในการผลักดันการเติบโตของตลาดอาหารทางการแพทย์ ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 จาก CDC ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ระบุว่ามีผู้ป่วยมากกว่า 3 ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคโครห์นหรือโรคลำไส้อักเสบในสหรัฐอเมริกา โดยพบว่าในผู้ชายกว่า 1.2 ล้านคน และผู้หญิง กว่า 1.9 ล้านคน โดยมีตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 รายต่อปี

2) ตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกและโพรไบโอติกในสหรัฐอเมริกามีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอาหารทางการแพทย์ที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโพรไบโอติกตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากโพรไบโอติกมีส่วนผสมไมโครไบโอม ที่เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังช่วยในกระบวนการเผาผลาญด้วย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกและโพรไบโอติกที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอาหารที่มีพรีไบโอติกและโพรไบโอติก พบได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อาทิ บริษัท Yakult Honsha ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์และผู้ผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติก หรือที่รู้จักกันในชื่อ ยาคูลท์ เครื่องดื่มนมเปรี้ยวที่มีแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ในปี 2565 มียอดจำหน่ายยาคูลท์ 632,000 ขวดในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจาก 565,000 ขวดในปี 2564

3) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 นับตั้งแต่การแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่แพร่กระจายไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตและความต้องการยาและวัคซีน (2) การขนส่งสินค้าและปัญหาการขาดแคลนสินค้า (3) ผลกระทบต่อทั้งสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน ที่เกิดจากการล็อกดาวน์เกือบทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดอาหารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีความต้องการอาหารทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น

4) อาหารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาได้รับการพัฒนาสูตรอาหารและผ่านการพัฒนากรรมวิธีการผลิตเป็นการเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น (1) บริษัท Nestle ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ได้เข้าซื้อ The Bountiful Company ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในสหรัฐอเมริกา จากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Nestle ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ Nature’s Bounty Osteo Bi-Flex วิตามินรักษาโรคข้ออักเสบ ปกป้องการทำลายคอลลาเจนต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น (2) บริษัท Abbott บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์หลากหลายชนิดของสหรัฐอเมริกาที่จำหน่ายอยู่ทั่วโลก กำลังทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพ ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดอาหารทางการแพทย์เป็นอย่างมาก

บริษัทผู้ผลิตที่โดดเด่นในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่:

  • บริษัท Enterome SA 2) บริษัท Yakult Honsha Co., Ltd 3) บริษัท Abbott 4) บริษัท ExeGi Pharma LLC 5) บริษัท VSL Pharmaceuticals Inc 6) บริษัท Entera Health, Inc 7) บริษัท Meiji Holdings Co., Ltd 8) บริษัท Danone 9) บริษัท Nestlé S.A. เป็นต้น

ความคิดเห็นของสคต. นิวยอร์ก

สินค้าอาหารทางการแพทย์ในตลาดสหรัฐฯ กำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญมาจาก จำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดอาหารทางการแพทย์ เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและอาหารที่รับประทานมากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการหาช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์หรืออาหารที่เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาดสหรัฐฯ เพื่อให้สามารถขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาในสหรัฐได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก:

https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/us-medical-foods-market-3215

สคต. นิวยอร์ก ตุลาคม 2566

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login